Bases que han de regir la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics, de caracter individual, per a l’adquisicio de llibres i material escolar per a l’alumnat de Conesa

27/06/2024

Bases que han de regir la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics, de caracter individual, per a l’adquisicio de llibres i material escolar per a l’alumnat de Conesa