Factura electrònica

 
 
 
 

Com es pot crear i enviar una factura electrònica?

Creació de factures:

Existeixen una sèrie de solucions gratuïtes que permeten la creació de factures que, posteriorment, poden ser enviades a les Administracions Públiques Catalanes que disposin del servei e.FACT. (Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya).

En el cas que al generar una factura electrònica se'ns demani el codi DIR3, l'Ajuntament de Conesa té el L01430461.

Solucions gratuïtes: 

 • Solucions per crear i enviar:
  • B2B Router: És un Portal de factura electrònica, que permet crear factures electròniques en format Facturae, sense necessitat de certificat digital, de forma gratuïta i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.
  • Pimefactura: Solucions de la patronal PIMEC, patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, que de forma gratuïta i sense necessitat de certificat digital, permet crear factures electròniques de forma senzilla, en format Facturae, signar-les i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.  També permet pujar factures electròniques creades.
 • Solucions només per crear:
 • Solucions per crear i enviar (amb limitacions):
  • CAIXAFACTURA (La Caixa): proporciona un servei de creació i enviament manual de factures gratuït durant el primer any.
  • SERES e-FACTURA: Proporciona un servei de creació i enviament manual de factures gratuït per als proveïdors que enviïn fins a 3 factures mensuals.

Solucions no gratuïtes: 

Pots crear també les factures electròniques mitjançant les plataformes privades de serveis de facturació electrònica que hi ha al mercat, si aquestes es troben adherides al servei e.FACT.

Actualment les plataformes adherides són les següents:

Enviament de factures:

 

NOTA: e.FACT  NO està destinat a la creació de factures, en aquest sentit reuneix les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per tant, posem al teu abast la informació relacionada anteriorment, amb una sèrie de solucions, que diferents empreses ofereixen per a la creació de factures que es podran enviar a les Administracions Públiques Catalanes que disposin del servei e.FACT.