El Consistori

Ajuntament

 
Adreça: Plaça Major,2
 
CP: 43427
 
Telèfon: 977 89 82 35
 
Fax: 977 89 82 35
 
Correu electrònic: aj.conesa@altanet.org
 
Alcaldessa i Regidoria de Mediambient, Infraestructures, Serveis i Hisenda, Urbanisme: Rosa Maria Berenguer i Luaces
 
1a Tinenta d'Alcaldessa i Regidoria de Cultura, Benestar Social i Educació: Josefina Moncusí i Martí
 
Regidoria de Festes, Joventut i Esports: Anna Moncusí Pérez
 
Regidor d'Agricultura i Seguretat: Josep Maria Ferran Vila
 
Regidor: Joan Puig Roura
 
 
 
Secretària: Sílvia Pomés Roset