Què visitar

 

La vila medieval de Conesa ve definida per un clos, delimitat perfectament per una muralla defensiva. Les úniques obertures són dos portals que facilitaven el control per part del senyor.

L’estructura urbana és un exemple de model circular, tot seguint les corbes de nivell, amb el castell a la zona més alta.
L’església està situada en un angle, aprofitant el campanar com a torre defensiva, element típic del nord d’Itàlia i Catalunya. La muralla està doblement reforçada per l’existència de dos torrents que l’envolten en gran part. La Casa de la Vila es va construir al Carrer Major, que enllaçava els dos portals. 

L’estructura viària compren un sol carrer, que va des de darrera del castell fins a la plaça de la vila, si bé pren diferents noms, mantinguts al llarg del segles; Ravalla, de Dalt, de la Font i Major. Hi ha tres carrerons transversals i tres sense sortida o atzucac.
El desnivell fa que en alguns carrerons hi trobem escales, i amb l’aprofitament del sòl ens podem imaginar fàcilment la Conesa Medieval.
L’any 2011 el nucli històric de Conesa va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.

  Portal de Santa Maria

 

 Plaça Major 

 

 Casa de la vila i museu el forn de pa

 

 Església de Santa Maria

 

 Cal Gallard

 

 Cafè sindicat

 

 Call Jueu

 

 Font Vella

 

 Portal Reial o de Sant Antoni

 

 Creu de terme

 

 Ermita- Hospital de Sant Antoni

 

 Evolució

 

 Ca l'escarola

 

 Hort dels frares