Subvenció de la Diputació de Tarragona

02/02/2023

Subvenció de la Diputació de Tarragona

20.000 € / Subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per aquests equipaments i en elements patrimonials: Compra material equipaments / Anualitat 2022