Noticies

21/09/2023
9.500 € / S ubvenció en el marc del procediment administratiu de la convocatòria de subvencions per al foment de l'ocupació / Any 2022.
22/06/2023
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona L'Ajuntament de Conesa ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per a la millora de la ciberseguretat de 1.013,74 € dins a la línia de subvencions de digitalització, transformació i millora de la seguretat del...
22/06/2023
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona L'Ajuntament de Conesa ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per a la millora de la ciberseguretat de 2.349,72 € dins a la línia de subvencions de digitalització, transformació i millora de la seguretat del...
02/02/2023
20.000 € / Subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per aquests equipaments i en elements patrimonials: Compra material equipaments / Anualitat 2022
02/02/2023
L'Ajuntament de Conesa, en el marc de la subvenció per generar entorns més resilients, segurs i saludables (anualitat 2022), ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 12.595,84 €. Les actuacions realitzades es descrieun a continuació Contractació servei de socorrisme per a...
02/02/2023
14.822 € / Subvenció per a projectes i activitats culturals o d'interès per la citadania, de caràcter singular / Anualitat 2022
02/02/2023
32.275 € / Pla d'Acció Municipal: Despesa corrent / Anualitat 2022
15/12/2022
400 € / Actuacions incloses en l'e-catàleg de la Diputació de Tarragona: Actuació So Nat Grallers de Tarragona / Anualitat 2022
22/07/2022
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 per a municipis petits , ha atorgat a l'Ajuntament de Conesa una subvenció de 120.000 € per a l'actuació "Pavimentació i serveis c/Pati" La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions...
07/04/2022
12.541,69 / Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables / Anualitat 2021

Pàgines