Noticies

17/12/2020
5.317 € / Subvencions del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’ equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) / Anualitat 2018
17/12/2020
7.077,91 € / Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19 / Convocatoria 2020
13/05/2020
5.000€ / Subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars / Convocatoria 2019
12/05/2020
285,47 € / Despeses per a la millora les les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals / Convocatòria 2019
12/03/2020
7.536,38 € / Subvencions a ajuntaments, altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona / Any 2019
12/03/2020
446,67 € / Subvencions per a programes d’activitats culturals dels ajuntaments fins a 5000 habitants / Convocatòria 2019.
12/03/2020
1.671,89 / Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes / Convocatòria 2019
12/03/2020
1.077,40 € / Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà / Convocatòria 2019
27/02/2020
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 , ha atorgat a l'Ajuntament de Conesa una subvenció de 35 .380,28 € per a l'actuació "Millora piscina municipal"
19/12/2019
12.720,82 / Subvencions per a la implementació de mesures recollides als Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) dels Ajuntaments adherits al pacte d'alcaldes i alcaldesses / Convocatòria 2018

Pàgines

Menu