Noticies

18/03/2021
1.795,08 € / Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà / Convocatòria 2020.
18/03/2021
1.172,19 € / Subvencions per a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans / Convocatòria 2020.
18/03/2021
7.000 € / Subvenció per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019 / Convocatòria 2020
18/03/2021
609,60 € / Subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular / Convocatòria 2020
22/02/2021
32.275 € / Pla d'Acció Municipal: Despesa corrent / Anualitat 2020
17/12/2020
5.317 € / Subvencions del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’ equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI). Arranjament del dipòsit d'aigua / Anualitat 2018
17/12/2020
7.077,91 € / Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19 / Convocatoria 2020
13/05/2020
5.000€ / Subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars / Convocatoria 2019
12/05/2020
285,47 € / Despeses per a la millora les les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals / Convocatòria 2019
12/03/2020
7.536,38 € / Subvencions a ajuntaments, altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona / Any 2019

Pàgines

Menu