Noticies

15/12/2022
400 € / Actuacions incloses en l'e-catàleg de la Diputació de Tarragona: Actuació So Nat Grallers de Tarragona / Anualitat 2022
22/07/2022
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 per a municipis petits , ha atorgat a l'Ajuntament de Conesa una subvenció de 120.000 € per a l'actuació "Pavimentació i serveis c/Pati" La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions...
07/04/2022
12.541,69 / Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables / Anualitat 2021
15/03/2022
12.821,35 € / Subvencions de salut pública per a generar entorns més resilients / Anualitat 2021
15/03/2022
9.750 € / Subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular / Anualitat 2021
15/03/2022
14.485,50 € / Subvenció per impulsar l'economia baixa en carboni / Anualitat 2020
24/02/2022
A continuació s'annexa el plec de clàusules que té per objecte regular i establir el règim jurídic de la llicència per a la utilització privativa del domini públic municipal del local social de Conesa. Plec de clàusules
15/02/2022
32.275 € / Pla d'Acció Municipal: despesa corrent / Anualitat 2021
13/01/2022
8.573 € / Subvenció per actuacions incloses dins l'e-catalèg de la Diputació de Tarragona / Anualitat 2021
07/10/2021
94.940 € / Pla d'Acció Municipal: Pavimentació i serveis de les voreres de la Carretera de Rocafort / Anualitat 2017

Pàgines