Subvenció de la Diputació de Tarragona

17/12/2018

Subvenció de la Diputació de Tarragona

7.099,25 € / Activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular: Mercat Vell / Convocatòria 2018