Subvenció de la Diputació de Tarragona

15/03/2022

Subvenció de la Diputació de Tarragona

9.750 € / Subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular / Anualitat 2021