Subvenció de la Diputació de Tarragona

17/12/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

7.077,91 € / Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19 / Convocatoria 2020

Menu