Noticies

13/08/2021
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 , ha atorgat a l'Ajuntament de Conesa una subvenció de 45.978,84 € per a l'actuació "Desplegament de la xarxa de fibra òptica"
19/03/2021
397,37 € / Subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, / Convocatòria 2020
18/03/2021
1.795,08 € / Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà / Convocatòria 2020.
18/03/2021
1.172,19 € / Subvencions per a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans / Convocatòria 2020.
18/03/2021
7.000 € / Subvenció per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019 / Convocatòria 2020
18/03/2021
609,60 € / Subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular / Convocatòria 2020
22/02/2021
32.275 € / Pla d'Acció Municipal: Despesa corrent / Anualitat 2020
17/12/2020
5.317 € / Subvencions del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’ equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI). Arranjament del dipòsit d'aigua / Anualitat 2018
17/12/2020
7.077,91 € / Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19 / Convocatoria 2020
13/05/2020
5.000€ / Subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars / Convocatoria 2019

Pàgines