Noticies

16/11/2023
L'Ajuntament de Conesa ha rebut una subvenció de Subvenció de l' Organisme de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per import de 1.904 € per a l'elaboració del Pla Especial del Patromini de Conesa .
06/11/2023
12.104,53 € / Actuacions incloses en l'e-catàleg de la Diputació de Tarragona / Anualitat 2023
27/10/2023
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona L'Ajuntament de Conesa ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 33.871,43 € per a la Transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2022. Actuació: Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum al dipòsit...
21/09/2023
9.500 € / S ubvenció en el marc del procediment administratiu de la convocatòria de subvencions per al foment de l'ocupació / Any 2022.
22/06/2023
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona L'Ajuntament de Conesa ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per a la millora de la ciberseguretat de 1.013,74 € dins a la línia de subvencions de digitalització, transformació i millora de la seguretat del...
22/06/2023
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona L'Ajuntament de Conesa ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per a la millora de la ciberseguretat de 2.349,72 € dins a la línia de subvencions de digitalització, transformació i millora de la seguretat del...
02/02/2023
20.000 € / Subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per aquests equipaments i en elements patrimonials: Compra material equipaments / Anualitat 2022
02/02/2023
L'Ajuntament de Conesa, en el marc de la subvenció per generar entorns més resilients, segurs i saludables (anualitat 2022), ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 12.595,84 €. Les actuacions realitzades es descrieun a continuació Contractació servei de socorrisme per a...
02/02/2023
14.822 € / Subvenció per a projectes i activitats culturals o d'interès per la citadania, de caràcter singular / Anualitat 2022
02/02/2023
32.275 € / Pla d'Acció Municipal: Despesa corrent / Anualitat 2022

Pàgines