Subvenció de la Diputació de Tarragona

18/03/2021

Subvenció de la Diputació de Tarragona

609,60 € / Subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular / Convocatòria 2020

Menu