Subvenció de la Diputació de Tarragona

04/01/2018

Subvenció de la Diputació de Tarragona

Subvenció de la Diputació de Tarragona

 

L'Ajuntament de Conesa ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de 807,14 euros en concepte de despeses de manteniment per  a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2017