Subvenció de la Diputació de Tarragona

12/03/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

7.536,38 € / Subvencions a ajuntaments, altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona / Any 2019

Menu