Subvenció de la Diputació de Tarragona

12/03/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

446,67 € / Subvencions per a programes d’activitats culturals dels ajuntaments fins a 5000 habitants / Convocatòria 2019.

Menu