Subvenció de la Diputació de Tarragona

12/03/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

1.077,40 € / Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà / Convocatòria 2019

Menu