Subvenció de la Diputació de Tarragona

07/11/2019

Subvenció de la Diputació de Tarragona

6.563,27 € / Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a les zones de bany / Convocatòria 2019
Menu