Subvenció de la Diputació de Tarragona

01/03/2018

Subvenció de la Diputació de Tarragona

Subvenció de la Diputació de Tarragona

 

L'Ajuntament de Conesa ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de 1.339,67 euros en concepte de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2017.